Загальна інформація

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ (довкілля, якість продуктів харчування, охорона здоров’я і суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами
Абревіатура: HUMAN
Номер: 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR
Тривалість: 15.10.2012 – 14.10.2015
Пріоритет: Реформування навчальних планів і програм
Предметна галузь:  Міждисциплінарне навчання
Програма фінансування ЄК:  Регіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Сума гранту:   € 1.220.305,77
Blowjob