Мета і завдання

1. Розробити міждисциплінарні магістерську і докторську програми в рамках концепції «Безпека Людини» при проживанні населення на територіях постраждалих внаслідок аварій на атомних електростанціях / підприємствах з переробки ядерного палива в рамках наступних спеціальностей:
  • Екологія та охорона навколишнього середовища – “Безпека Людини і довкілля”;
  • Контроль якості продуктів харчування – “Якість продуктів харчування і Безпека Людини”;
  • Медицина – “Охорона здоров’я і Безпека Людини”;
  • Політичні та соціальні науки – “Безпека Людини і суспільство”;
і запровадити дані програми в університетах країн-партнерів (Російської Федерації, України, Білорусі) з вересня 2014 року.

2. Підвищення професійної та педагогічної кваліфікації викладачів країн-партнерів; модернізація навчальної інфраструктури університетів країн-партнерів для забезпечення високого рівня підготовки магістрів та аспірантів/докторантів за відповідними програмами по профілю «Безпека Людини».
Blowjob