Очікувані результати

  • Магістерська і докторська (PhD) програми за відповідним профілем “Безпека Людини”, впроваджені в університетах країн-партнерів (Росії, України, Білорусі).
  • Підвищено кваліфікацію викладачів університетів країн-партнерів, у тому числі під час тренінгів в університетах країн ЄС.
  • Видано навчально-методичні матеріали для магістерської та докторської (PhD) програм.
  • В університетах країн-партнерів створено лабораторії для навчання за профілем “Безпека Людини”, а також спільну електронну бібліотеку.
  • Підготовлено фахівців за новою магістерською програмою за профілем “Безпека Людини”.
  • Результати проекту поширені серед інших профільних університетів Росії , України та Білорусі.
Blowjob