Напрямки діяльності

  • Вивчення існуючих програм університетів країн ЄС за відповідним профілем “Безпека Людини” для освітньо-кваліфікаційного рівня Магістра і Докторант (PhD), їх порівняльний аналіз з програмами того ж рівня у відповідній галузі знань університетів країн – партнерів.
  • Розробка/модернізація магістерської та докторської (PhD) програм по профілю “Безпека Людини”.
  • Підвищення кваліфікації викладачів країн-партнерів, включаючи їх тренінг в університетах країн ЄС, а також удосконалення методичної бази навчального процесу .
  • Створення спеціалізованих лабораторій для навчання студентів відповідних спеціальностей за профілем “Безпека Людини”.
  • Пробне/пілотне навчання студентів.
  • Контроль якості та моніторинг, поширення результатів проекту, забезпечення їх стійкості, менеджмент проекту.
Blowjob